Home Page Recent News The Museum Our Books Links Contact Us

Here are some books about Cape Clear Island

 

Tá cur síos as Béarla sa leabhar seo ar thopagrafacht
Oileán Chléire, áitainmneacha, áiteanna cónaithe
luatha, an fharraige agus éisc, aimsir an ghorta,
daonra, an creideamh, oideachas, teileachumarsáid,
obair tí agus obair sa ghort, Oileán Cléire sna 1930í,
scéalaíocht agus údair, deisbhéalaí mhuintir an
oileáin, éiceolaíocht Chléire, longbháití, todhchaí an
oileáin.

 

Glactar leis gur rugadh Naomh Ciarán in Oileán Cléire,
Co. Chorcaí, Éire. Tá cuimhne air i gcónaí ann mar atá
i Seir Kieran (Co. Ua bhFáilí) agus sa Chorn áit go
nglaotar Naomh Piran air. Do chuaigh an tOilithreach
Oileánda ó Oileán Cléire go dtí an Róimh agus do
dhein sé freastal ar phobail Chríostaí i gCúige Mumhan
agus i gCúige Laighinn maraon le gníomhú san Iodáil,
sa Bhriotáin, in Albain, sa Bhreatain Bheag agus i
Kernow (An Corn). Bhí sé oiriúnach, dar linn, an scéal
‘Naomh Ciarán : Pilgrim Islander’ a chur ar fáil sa
bhliain 2000 ón uair go raibh Oilithreacht Chiaráin
Kernow-Seir ar siúl an bhliain sin ó Oileán Chléire go
Seir Kieran.

 

Scríobh an Dr. Éamon Lankford (bunaitheoir agus stiúrthóir Iarsmalann agus Cartlann Oileán Chléire) an leabhar seo as Gaeilge agus as Béarla. Tugtar ar turas sinn ar chuimhneacháin a bhaineann leis an Aois Mheigiliteach agus le hAois an Chré-umha; galláin; suíomhanna a théann siar go dtí an luath Chríostaíocht agus a bhaineann le Naomh Ciarán, éarlamh an oileáin; caisleán Uí Dhrisceoil - Dún an Óir; Túr Comharthaíochta na naoú haoise déag agus Seanteach Solais Oileán Chléire agus tugann sé sinn chomh maith ar turas éaneolaíochta timpeall an oileáin. Cabhraíonn an léarscáil daite agus na grianghrafanna go léir linn na suíomhanna a luaitear sa téacs a aithint gan stró. Ullmhaíodh an saothar seo ó nótaí taighde agus ó phainéil taispeántais atá á gcur le chéile ón mbliain 1976 d’Iarsmalann Chléire agus ó shaothair eile de chuid an údair. Déantar tagairt do thopagrafaíocht, eachtraí stairiúla, áitainmneacha, longbháití, scríbhneoirí an oileáin, do thírdhreach cultúrtha agus do na daoine go bhfuil cónaí orthu san oileán neamhghnáthach seo. Tabharfaidh cuairt ar Iarsmalann Chléire agus ar an Láthair Oidhreachta tuiscint níos fearr do dhuine ar na rudaí a phléitear sa leabhrán eolais seo. Tugann an leabhar seo eolas bunúsach don léitheoir ar stair na farraige, ar an mbéaloideas agus ar chultúr phobal an oileáin mar a bhí agus mar atá.

Clúdaíonn an Dr. Éamon Lankford stair Túr Comharthaíochta Oileán Chléire, Teach Solais Oileán Chléire, tógáil an dá thigh solais ar an gCarraig Aonair agus Rás na Carraige Aonair 1979 sa leabhar fomhuireáin, longbháití, agus tarrthálacha drámatúla san fharraige timpeall ar an gCarraig Aonair. Tá an Charraig Aonair ar na clocha críche is cáiliúla ar domhan agus is pointe casta é do Rás na Carraige Aonair ón mbliain 1925. Tugann Rás Na Carraige Aonair (a tharlaíonn gach dara bliain) borradh agus fuadar go hOileán Chléire, Dún na Séad, agus Sgol de réir mar a théann luaimh thíortha i bhfad i gcéin thar an teach solais. Do dhein stoirm na Carraige Aonair in 1979 tubaist idirnáisiúnta as rás na bliana sin nuair a fuair cúig dhuine dhéag bás sa tragóid is mó dár tharla riamh i stair na luamhaireachta. Déantar trácht speisialta in Fasnet Rock: An Charraig Aonair ar an lucht faire a d’oibrigh ar An gCarraig Aonair ón mbliain 1854 agus ar na daoine a fuair bás i dtragóid na bliana 1979.

 

O Driscolls:Past and Present (2005) looks at the early history of the O Driscoll Clan who have their roots in Corcu Lóegde, now known as Carbery, in West Cork, Ireland. The tale of centuries of missionary activity stretching back to early christian times, heroism, piracy, feuding and open warfare as well as the intrigue, treachery, land grabbing and the adventures from the sixteenth century to the present of some people named O Driscoll are presented in this 193 page beautifully illustrated book. Photographs of castles, people and places, maps and genealogical charts compliment chapters dealing with the following aspects of O Driscoll heritage.

Contents:
1. The O'Driscoll and Corcu Loegde                           7. The Twentieth Century
2. Churchmen, Merchants And Mariners                    8. Maritime O Driscolls
3. Finghin The Rover                                                9. Cape Clear Islanders Named O Drisceoil
4. Clearing The Land And Scattering The Family      10. The O Driscoll' Title
5. Baltimore                                                            11. O Driscoll Castles
6. Eighteenth and Nineteenth Century Notables         12. The O Driscoll Disapora

 

An tÚdar

Cuireadh oideachas ar Éamon Lankford sa Mhodhscoil, Corcaigh, Coláiste De La Salle, Port Láirge agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Tá aitheantas faighte aige as ucht a chuid oibre mar bhunathóir agus mar stiúrthóir ar chartlann agus ionad taispeántais in Iarsmalann Chléire agus sa Láthair Oidhreachta. Tá sé ina stiúrthóir ar Logainmneacha Chorcaí a cuireadh ar bun in 1996 agus Áitainmneacha Chorcaí in 2000 go bhfuil sé mar chúram orthu mionáitainmneacha Chorcaí agus Chiarraí a bhailiú agus a chur ar léarscála. Cuireann Cape Clear Island: its People and Landscape (1999) torthaí bhlianta fada taighde os comhair an phobail. Tá áitainmneacha de chuid an oileáin, béaloideas, gineolaíocht agus ábhar a bhaineann leis an bhfarraige á mbailiú ag Éamon Lankford ar feadh a shaoil agus tá an t-eolas seo á chur le chéile mar Chartlann Oileán Chléire.

I measc a shaothair eile tá Naomh Ciarán - Pilgrim Islander a cuireadh ar fáil don oilithreacht in 2000 [St. Piran - Naomh Ciarán, Kernow (An Corn) - Oileán Cléire agus Seir Kieran (Co. Ua bhFáilí)]. Tugann Heritage Trail (Bealach Oidhreachta - 2003) buneolas don gcuairteoir ar a lán áiteanna a bhaineann le tírdhreach nádúrtha agus cultúrtha an oileáin; Insíonn Fastnet: An Charraig Aonair (2004) scéal Túr Comharthaíochta agus Teach Solais Oileán Chléire, tógáil an dá thigh solais ar an gCarraig Aonair agus Rás Na Carraige Aonair in 1979.

Bronnadh Ph.D. ar Éamon Lankford in 1995, in Ollscoil Maigh Nuad, as ucht a chuid taighde topagrafachta. Tá cónaí air i nDúghlas, Corcaigh, lena bhean chéile Máirín agus a mhic Ciarán agus Ultan.

 

Tá na leabhair ar fáil ó: Cumann Iarsmalann Chléire, An tÁras, 13 Paráid na Díge, Corcaigh. Tel. 353 4274110 FAX 353 4893638 r-phost: logainmneacha@gmail.com Is féidir iad a cheannach chomh maith ar an idirlíon ó litriocht.com

Home Page Recent News The Museum Our Books Links Contact Us