Home Page Recent News The Museum Our Books Links Contact Us

English

Gaeilge

Fáilte go suíomh idirlín Chumann Iarsmalann Chléire
Bunaíodh Cumann Iarsmalann Chléire sa bhliain 1981 mar
eagraíocht deonach chun:
 • (1)Eolas faoi gach gné de shaol oileán Cléire a fháil amach, a bhailiú agus a chaomhnú.
 • (2) Bailiúchán iarsmaí saol na ndaoine, na bhfeirmeacha agus na farraige a eagrú agus iad a chur os comhair an phobail agus iad a chaomhnú.
 • (3) Ionad taispeántais agus cartlann dúchais a fhorbairt chun iarsmaí agus cáipéisí a bhaineann leis an oileán a chaomhnú.
 • Le cabhair phobal an oileáin agus gníomhaíochtaí de chuid an Stáit Éireannaigh tá seantigh scoile athchóirithe ina bhfuil bailiúchán mór ábhair de chuid an taispeántais anois.
  Clúdaíonn panéil taispeántais mínitheacha pátrúin lonaíochta, stair na tuaithe, na bhfeirmeacha, na gineolaíochta, an bhéaloideasa, na n-áitainmneacha, an oideachais, an ghorta, na telegrafaíochta agus stair na farraige. Tá an cumann Iarsmalainne tar éis suirbhéithe seandálaíochta, geolaíochta, luibheolaíochta, éaneolaíochta, áitainmneacha, agus gineolaíochta a dhéanamh ar an oileán agus tá an t-eolas seo i dtaisce i gcartlann na hiarsmalainne.
  Cuimhnímid ar eachtraí stairiúla an oileáin trí cheiliúradh bliantúil a dhéanamh agus trí thaispeántais agus léachtaí a chur ar siúil. Tá an Iarsmalann agus an Láthair Oidhreachta ar oscailt gach lá, ó Mheitheamh go Meán Fómhair agus as sin amach is féidir coinne a dhéanamh le hOifig na dTurasóirí, an Leabharlann agus Oifig Chomharchumainn an oileáin. Is féidir freisin turasanna minibus timpeall an oileáin a eagrú.
  Tá bunachar cuimsitheach ar bhaistí ó 1819 go 1986 ag an Aonad Taighde Gineolaíochta de chuid na hIarsmalainne; tá leis eolas ar phóstaí ó 1841 go 1886, ar adhlacthaí ó circa 1860 go 1900, ar scríbhinn ar lic reilige; eolas daonáirimh, eolas ar áitritheoirí talaimh, Leabhair Tí etc. ábhar a bhaineann leis an oileán ar fad. Tagraíonn cuntais bunachair do dhaoine a bhí ina gcónaí ar Oileán Cléire ag am ar bith ó 1819 amach agus níl aon trácht sa chuntas sin ar mhíntír Chorcaí.
  Ón uair go bhfuil Oileán Cléire i gcroílár na gcríocha a fágadh le huacht ag muintir Uí Dhrisceoil i ndiaidh Cath Chionn tSáile (1603), tá suim ar leith ag Iarsmalann Chléire i scéal ar bith ó éinne go bhfuil gaol aige/aici leis na Drisceolaigh ins na ceithre harda. Ba mhaith le hIarsmalann Chléire glacadh le ginealaigh mhuintir Uí Dhrisceoil agus le heolas faoi ghairmeacha beatha a chuirfear isteach sa chód ar na Drisceolaigh san Iarsmalann.
  Chuirfeadh Iarsmalann Chléire fáilte roimh cháipéisí ar bith a bhaineann le Rás Na Carraige Aonair 1979 nó le rásaí na mblianta eile. Chuirfí fáilte le cuimhní cinn, dánta, grianghrafanna, cuntais nuachtáin, taifeadtaí, cuntais phearsanta, ábhar ar fhístéip agus ar scannán a chuirfear le Bailiúchán Na Carraige Aonair de chuid na hIarsmalainne. Beidh fáilte roimh éinne a ghlac páirt i Rás Na Carraige Aonair ag am ar bith cuairt a thabhairt ar Chuimhneachán Rás Na Carraige Aonair in Iarsmalann Chléire agus ar an leacht cuimhneacháin ag Trá Chiaráin.
   
  Copyright © Ultan Lankford 2003 V2.1
  Last update 20 June 2004
  Webmaster

  Home Page Recent News The Museum Our Books Links Contact Us