Home Page Recent News The Museum Our Books Links Contact Us

 

Tá Iarsmalann Chléire suite i seantigh scoile
athchóirithe agus tá na céadta iarsmaí de shaol na
farraige agus de shaol na tuaithe le fáil ann. Tá 196
panéil taispeántais sa bhailiúchán atá ag plé le
ceithre théama déag ar dhúchas an oileáin. Tá óna sé
go ceithre phainéal déag dírithe ar gach téama, ach ní
bhíonn ach cúpla ceann díobh ar taispeáint ag am ar
bith. Athraítear an taispeántas gach samhradh agus
gach féile chuimhneacháin agus bíonn taispeántais ar
leithligh ar siúl.

 


Ábhair a chlúdaítear sna painéil taispeántais is ea Naomh Ciarán - St. Piran: An tOilithreach Oileánda, seandálaíocht, áitainmneacha, longbháití, gorta, oideachas, ginealas, muintir na tuaithe agus an fheirm, geolaíocht, tithe solais agus túir chomharthaíochta, teileagraif, iascaireacht agus béaloideas. Tá taispeántas ar leith ag plé le teach solais Na Carraige Aonair agus le Rás Na Carraige Aonair 1979.

I measc na n-imeachtaí a cuireadh in eagar san Iarsmalann is ea Oilithreacht Iubhaile na Mílaoise i gcuimhne ar Naomh Ciarán - St. Piran ó Chorn go hOileán Cléire agus Seir Kieran (Co. Ua bhFáilí): Taispeántas Na Carraige Aonair agus Searmanas Cuimhneachán ar Rás Na Carraige Aonair 2004.

 

Bíonn an Iarsmalann ar oscailt gach lá ó mheán lae go dtí na 5.00pm ó Mheitheamh go Lúnasa 31 agus ó 1 Meán Fómhair go 1 Meitheamh ach dul i dteangmháil le leabharlannaí an oileáin nó le Comharchumann Chléire Teo - Tel: 353 28 39119. Facs: 353 28 39150

 


Is bailiúchán cuimsitheach Cartlann Oileán Chléire de chuntais ar bhaistí, phóstaí, adhlachtaí, scríbhinn ar lic reilige, rollaí scoile, liostaí úinéireacht bád agus talún, torthaí an daonáirimh, léarscála, béaloideas, cartlann áitainmneacha agus gineolaíochta atá á mbailiú ag an Dr. Éamon Lankford le tríocha bliain anuas. Curtha leis an méid seo tá bailiúchán 2,500 grianghrafanna de shaol an oileáin atá cláraithe faoi théamaí éagsúla. Ní bheidh ábhar na cartlainne le feiscint ag an bpobal in Iarsmalann Oileán Cléire agus i leabharlann an oileáin agus i leabharlann Chontae Chorcaí go dtí Eanáir 2008.

 
 

Home Page Recent News The Museum Our Books Links Contact Us